Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής την Κυριακή 28-5-2017 στα γραφεία του Σωματείου.

Β.- ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

 1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Δ.Σ.:
  • Τακτικές: 3
  • Έκτακτες: 0

Σύνολο:                                                     3

 1. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:
  • Τακτική Γ.Σ. χρήσεως 2015 (20-11-2016)
  • Ενημερωτικές συναντήσεις με Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμο Μεγαλόπολης
  • Εκδρομή Μελών 27-2-2016 (Επικούριος-Νέδα, διανυκτέρευση στην Ανδρίτσαινα)
  • Εκδήλωση με unaVision (8-10 Οκτωβρίου 2016) και παρουσίαση στην Μεγαλόπολη
 2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ:
  • Δήμος Μεγαλόπολης
  • Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος
  • ‘Ένωση Λυκόσουρας
  • Ένωση Άνω Μεσσηνίων
  • Σύλλογος Ισαραίων Αθηνών
  • Σύλλογος Αμπελωνιωτών
  • Σύλλογος Αρκάδων Ηλιούπολης (Χαίρε Αρκαδία)
  • Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία
  • Ένωση Φίλων Επικουρίου Απόλλωνος
 3. ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΙΔΡΥΜΑ:
  • Παρουσίαση στην Αμπελιώνα (Αύγουστος 2016)
 4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  • Αναμένεται η έγκριση του κατατεθέντος εκ μέρους Παρρασίου Ιδρύματος φακέλου θεσμοθέτησης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
  • Τροποποίηση Καταστατικού Σωματείου και μετονομασία σε ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ και άρθρα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου (Σύνθεση και καθήκοντα μελών ΔΣ).
  • Ένταξη στο Δίκτυο ΑΛΦΕΙΟΣ-ΜΑΙΝΑΛΟΝ 2020
  • Δημιουργία Ιστοσελίδας www.org

Γ.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1-1/31-12-2016

ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-ΗΘΕΝΤΑ

ΕΞΟΔΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-ΓΙΣΘΕΝΤΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟ-ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΑΜΕΙΟ 1-1-2015

1350

1337.02

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

300

766.69

 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1500

1330.00

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ

1600

379.52

 

ΔΩΡΕΕΣ

500

3000.00

ΑΜΟΙΒΕΣ

3000

0

 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

5000

1200.00

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

350

1354.57

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

250

0

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

(ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ)

1500

0

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

0

0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

500

0

 

 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

0

0

 

 

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

350          

135

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ

8600

6867.02

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

8600

2638.79

2638.79

 

 

 

ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

2800.00

 

 

 

 

ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΑΜΙΟΥ

 

1428.23

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

 

4228,23

4228,23

ΣΥΝΟΛΟ

8600

6867.02

ΣΥΝΟΛΟ31-12-2016

8600

8600’00

8600’00

Α.- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

 1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ:
  • Ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση εγγεγραμμένων μελών
  • Εγγραφή και ενεργοποίηση νέων μελών (Φυσικών και Νομικών Προσώπων)
  • Δημιουργία Ομάδων στην Αρκαδία (Μεγαλόπολη), την Ηλεία (Ανδρίτσαινα) και το Διαβολίτσι (Μεσσηνία) ενεργοποιώντας αποφάσεις προηγουμένων ετών και ενημέρωση των εν Αθήναις Σωματείων των περιοχών αυτών.
  • Ενεργοποίηση ιστοσελίδας www.parrhasianparkfriends.org και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.
 2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ:
  • Ενέργειες υποστήριξης αιτήματος θεσμοθέτησης Παρράσιου Πάρκου
  • Συμμετοχή Ιδρύματος στα προγράμματα και δραστηριότητες των Φίλων
  • Συμμετοχή των Φίλων στα προγράμματα και τις δραστηριότητες του Ιδρύματος
  • Πρόταση για ένταξη Παρράσιου Πάρκου στο Διεθνές Δίκτυο ΜaB “Man and Biosphere” της UNESCO
 3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ:
  • ΠΑΡΡΑΣΙΑ ΣΤΑΝΗ: Πρότυπη κτηνοτροφική μονάδα (αιγοπρόβατα, όνοι, αγελάδες, κότες, κλπ) με σκοπό:
   • Την οικολογική κτηνοτροφία
   • Την κάθετη αξιοποίηση των προϊόντων
   • Την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή ζωοτροφών, την ενεργειακή αυτοδυναμία της μονάδας και την αξιοποίηση όλων των παραμέτρων για εμπορική ανάπτυξη προϊόντων.
   • Την βιωματική εκπαιδευτική διάσταση αναφορικά σε:
    • Κτηνοτρόφους
    • Οικολογικές Ομάδες
    • Ομάδες επισκεπτών και οικογένειες
   • ΠΑΡΡΑΣΙΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ: Μελέτη αποτύπωσης, σχεδιασμός και αξιοποίησης διαδρομής 110 Χμ πέριξ Λυκαίου Όρους προς Περιφέρεια Πελοποννήσου για ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης:
    • Παραδοσιακών υφιστάμενων παλαιών μονοπατιών που συνέδεαν τα μεγάλα χωρία
    • Παραδοσιακών κτηρίων που μπορεί να μετατραπούν σε
     • Ξενώνες φιλοξενίας
     • Κέντρα πληροφόρησης
     • Εστιατόρια
     • Κέντρα παροχής υπηρεσιών (υποδείξεις, ασφάλεια, ξενάγηση, Α’ Βοήθειες, κλπ
    • Δυνατοτήτων διεθνούς προβολής και τοπικής ανάπτυξης με:
     • Ένταξη σε Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα πεζοπόρων
     • Δημιουργία θέσεων εργασίας
    • ΠΑΡΡΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ: Δημιουργία Επωαστήριου Εταιριών Εκκίνησης (Startup incubator) για συντονισμό ενεργειών συμβουλευτικής, στήριξης και χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με σκοπό την διεθνή προβολή και τοπική ανάπτυξη της περιοχής του Παρράσιου Πάρκου σε τομείς:
     • Εναλλακτικού Τουρισμού
     • Καλλιέργειας και μεταποίησης τοπικών προϊόντων
     • Υπηρεσιών σχετικών με τη λειτουργία του Πάρκου
     • Εκπαιδευτικών προγραμμάτων
     • Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υλικής και άυλης)
    • ΤΑ ΠΑΡΡΑΣΙΑ: Θεσμοθέτηση αγώνων αθλητισμού-πολιτισμού για οργανωμένες και άτυπες ομάδες, καθώς και οικογένειες και μεμονωμένα πρόσωπα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:
     • Αγώνες δρόμου «τρέχω και μαθαίνω»
     • Κυνήγι θησαυρού
     • Extreme sports
 1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ (κάτοικοι, προϊόντα, κλπ)
 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΝΕΩΝ ΗΛΙΚIAΣ 18-25 ΕΤΏΝ ΓΙΑ ΝΕΑΝΙΚΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΌΤΗΤΑ.
 3. Συμμετοχή σΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙς ΤΡΊΤΩΝ:
  • Λύκαια 2017: Αθλοθέτηση επάθλου και κάθε είδους στήριξη που θα μας ζητηθεί από τους διοργανωτές.
  • Διεθνής Αρκαδική Εταιρεία: Συμμετοχή στις εκδηλώσεις 10ετίας στην Τρίπολη το Σάββατο 23-9-2017 παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας
  • UNAVISION: Συνεργασία και υποστήριξη πρωτοβουλιών τοπικής ανάπτυξης περιοχής Παρράσιου Πάρκου www.unavision.eu.

Β.- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2-1/31-12-2017

ΕΣΟΔΑ

 

ΕΞΟΔΑ

 

ΤΑΜΕΙΟ 1-1-2017

 

4228

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1000

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

 

1500

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ

1000

ΔΩΡΕΕΣ

 

1000

ΑΜΟΙΒΕΣ

(μελέτη μονοπατιών)

8000

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 

8000

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

(ΓΣ, ΠΑΡΡΑΣΙΑ)

2500

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1000

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

 

1000

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

1000

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1000

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

0

 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

200

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

14700

 

 

ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ

2028

ΣΥΝΟΛΟ

16728

ΣΥΝΟΛΟ

16728

Αρχαιρεσίες ΔΣ και ΕΕ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 28-5/31-12-2020:

Α.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτικά μέλη

 1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΖΩΗΣ ΦΩΤΗΣ
 2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΣΤΑΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
 4. ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 5. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 6. ΕΦΟΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 7. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΟΡΟΣ: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αναπληρωματικά Μέλη κατά σειρά επιτυχίας και κληρώσεως λόγω ισοψηφίας:

 1. ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΒΑΛΕΡΗ
 2. ΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
 3. ROMANO GILMAN DAVID
 4. ΝΤΕ ΤΣΑΒΕΣ ΛΙΛΑ
 5. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΙΤΣΑ

Β.- Εξελεγκτική Επιτροπή:

 1. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
 3. ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Πληροφορίες: Τηλ. 213-0328675

www.parrhasianparkfriends.org