Σκοπός μας η διεθνής προβολή και η τοπική ανάπτυξη

Οι Φίλοι του Παρράσιου Πάρκου

είναι Σωματείο Μη Κεδροσκοπικού xαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την με οποιονδήποτε τρόπο υποστήριξη για την θεσμοθέτηση από την Ελληνική Πολιτεία της περιοχής ως του πρώτου Εθνικού πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στόχους την διεθνή προβολή και την τοπική ανάπτυξη.
Το Σωματείο λειτουργεί σε συνεργασία με το Παρράσιο Ίδρυμα της Αμερικής, την Διεθνή Αρκαδική Εταιρεία και την Διεθνή Εταιρεία Εθελοντισμού, όλες δε οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την συνεργασία της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
Άμεσος στόχος είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος δυκτίου μονοπατιών που συνέδεε τα μεγάλα χωριά της περιοχής γύρω από το Λύκαιο Όρος και την αξιοποίησή τους για μονοπατητικό τουρισμό με τη δημιουργία ξενώνων/εστίασης, κέντρων ενημέρωσης και σημέιων προβολής/πώλησης τοπικών προϊόντων. Το δύκτιο θα διέρχεται από τους κυριώτερους αρχαιολογικούς χώρους και θα προσφέρει δυνατότητες συμμετοχής σε ειδικές ξεναγήσεις, αθλήματα βουνού και ποταμιού, κλπ δραστηριότητες. Η σχετική μελέτη ολοκληρώνεται για να κατατεθεί στο για υλοποίηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Καταστατικό PDF